Tag: skriveproces

Noget mere

Jeg er en trediedel inde i mit romanprojekt. Min arbejdstitel er: “Noget mere” Min vision er en roman, der følges af 10-12 sort/hvid illustrationer. Endvidere ønsker jeg at lave oplæsning af romanen, måske det hele. Udgivelsen? Jeg føler selvudgivelse er det rigtige. Altså udgivelse uden projektet nogensinde har været tilbudt et forlag. Men ofte tænker…

Redaktionelle forbindelser

Hvordan arbejder man med en tekst? Visse forudsætninger må antages at være en nødvendighed. Sætninger skal kunne konstrueres, ord staves, tegn sættes, og så må man have en historie at holde sig til. Men hvad med litteraturkendskab. Formidlingsteori. Modtager og afsender? De fleste romaner bliver til i et samspil mellem forfatteren og redaktøren. Et samspil,…

Meningen med det hele

Der begynder at komme kommentarer fra læsere. Familie, venner og kollegaer. Det kræver lidt tilvænning, sådan at tage imod. Ros og kritik. Jeg kan næsten høre deres tanker knage bag hud og knogle. -Hvor har han inspirationen fra? tænker de. I begyndelsen af skriveprocessen kunne jeg også meget præcist have redegjort for inspiration og om…